profilpracodawcy.info

Kariera

Zatrudniamy w Polsce prawie 1700 osób.

Nasze atuty:

* Ludzie są naszym największym i najcenniejszym kapitałem, ich wiedza i umiejętności są podstawą sukcesu naszej firmy.
* Jesteśmy jedyną Polską firmą farmaceutyczną przeznaczającą znaczną część środków na badania nad poszukiwaniem skutecznych i nowoczesnych leków na takie schorzenia jak: cukrzyca, osteoporoza, nadciśnienie tętnicze i choroby nowotworowe.
* Jesteśmy firmą farmaceutyczną z ponad 20 letnim doświadczeniem finansowaną wyłącznie polskim kapitałem.
* Jesteśmy zespołem, który z pasją i zaangażowaniem dąży do sukcesu.

Naszym pracownikom oferujemy:

* miłą atmosferę pracy w prężnie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
* możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
* wysokie standardy wyposażenia stanowisk w narzędzia pracy (laptopy, telefony komórkowe oraz modemy).

Świadczenia takie jak:

* nauka języka angielskiego,
* dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i technologii,
* opiekę medyczną dla Pracowników oraz możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny,
* dobrowolne ubezpieczenie na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
* dofinansowanie kosztów nauki,
* imprezy sportowe m.in.: Mistrzostwa Polskich Firm Farmaceutycznych w Narciarstwie Alpejskim, zawody siatkówki,
* wyjazdy szkoleniowo - motywacyjne,
* imprezy integracyjne kulturalno - oświatowe (tj np. wyjścia do teatru),
* dofinansowanie do wczasów dla dzieci (kolonie, obozy, wyjazdy zorganizowane we własnym zakresie),
* transport autobusem firmowym.

Nagrody za wybitne osiągnięcia:

- Nagroda Prezesa,
- Nagroda Projektowa,
- Nagroda Bilansowa.

Nagrody dla pracowników m.in.:

- Konsultant Roku,
- Sales Area Manager Roku.

Kluczowym czynnikiem sukcesu firmy Adamed są ludzie, dlatego inwestujemy w ich rozwój.

* Rozwój kariery wewnątrz firmy: 55 % pracowników na stanowiskach kierowniczych to wynik awansów wewnątrz firmy
* Czynnik sukcesu Adamed to wykształcona kadra: 78% 25 pracowników to osoby z wyższym wykształceniem. pracowników posiada tytuły doktorskie.

Nasza firma realizuje politykę kapitału ludzkiego, w której proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmowych i indywidualnych.

Coroczne plany szkoleń są wynikiem analizy potrzeb szkoleniowych, której punktem wyjścia jest strategia biznesowa i okresowa ocena kompetencji naszych menedżerów i pracowników.

Naszym celem jest stały rozwój naszych pracowników, poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, indywidualne oraz zespołowe.

Szczególną wagę przykładamy do procesu integracji nowych pracowników. Każdy nowy pracownik w ciągu pierwszego miesiąca pracy przechodzi program szkolenia wprowadzającego, co pozwala mu szybciej i skuteczniej wypełniać zadania na stanowisku pracy, a jednocześnie daje większy komfort startu w nowym otoczeniu.

Dodatkowo prowadzimy regularne szkolenia dla działu sprzedaży dbając o to, aby nasi Konsultanci otrzymali solidne wsparcie w zakresie znajomości standardów pracy oraz wiedzy medycznej.

Etapy rekrutacji:

Etap I: CV, list motywacyjny

Jeśli jesteś zainteresowany zamieszczoną przez Adamed Sp. z o.o. ofertą pracy, prześlij do nas swoje CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@adamed.com.pl

Koniecznie zamieść numer referencyjny konkretnej oferty pracy w tytule maila bądź w CV .

Etap II:
Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli spełniasz kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu najprawdopodobniej zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną. Zależeć to może od liczby aplikacji spełniających kryteria. Standardowo na tym etapie rozmowy prowadzi pracownik Działu Zasobów Ludzkich oraz kierownik działu, do którego aplikujesz. Rozmowa ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat informacji zawartych w CV oraz liście motywacyjnym. Zostaniesz zapytany o Twoje doświadczenie oraz konkretne umiejętności. Będziemy także starali się zweryfikować czy posiadasz konkretne kompetencje niezbędne na danym stanowisku. 

W trakcie rozmów staramy się również przekazać jak najwięcej informacji na temat firmy oraz specyfiki pracy na danym stanowisku, aby obie strony, zarówno kandydat jak i rekruter, zakończyli rozmowę z pełną wiedzą na temat dopasowania profilu kandydata do oferty pracy.

Etap III:
Rozmowa z menedżerem wyższego szczebla, dodatkowe narzędzia rekrutacyjne

W niektórych procesach, zwłaszcza gdy rekrutujemy na stanowiska kluczowe, istnieje konieczność spotkania z menedżerem wyższego szczebla. Na tym etapie bardzo szczegółowo weryfikujemy kompetencje oraz przedstawiamy nasze oczekiwania wobec kandydata. 

W zależności od potrzeb i stanowiska na jakie poszukujemy, kandydaci mogą zostać również poproszeni o wypełnienie testu lub rozwiązanie business case.

Rekrutacja Konsultantów Medycznych

W przypadku rekrutacji na stanowisko Konsultanta Medycznego pierwszy etap spotkań przeprowadzi Sales Area Manager w danym regionie. Wybrani na tym etapie Kandydaci zapraszani są na drugi etap rozmów z Field Force Managerem. Po pomyślnie ukończonym drugim etapie rozmów, kolejne ostatnie spotkanie odbywa się w siedzibie firmy w Pieńkowie z Business Unit Managerem.


Strona www Kariery w firmie

Polityka Prywatności